Kontakt oss​

ECO-PIPE

​Eco-Pipe är ett rörsystem för transportapplikationer.

Eco-Pipe säkerställer att ingen del av rörinstallationen blir elektriskt isolerad.

Detta ger ett system utan statisk elektricitet.
Finns i storlekarna 50 - 100 mm

Kopplingsbord

​För anslutning av valfritt material till valfri vakuumtransportör.

Rördragning

​Aluminiumrör Ø50 med rörböjar och krympkopplingar.

Kopplingsstation

Utförande utomhus under tak.

Rördragning

Från silos in i produktionhall och vidare till vakuumtransportörer.

Adress

​Ekman AB

Agnesfridsvägen, 184

213 75 Malmö

Telefon